tế bào uốn robot tự động

tế bào uốn robot tự động

1. Máy uốn CNC hợp tác với rô bốt để tự động thu hồi, uốn cong, xếp dỡ và xếp chồng lên nhau để thực hiện sản xuất tự động và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất.

2. Uốn hoàn toàn tự động, một người có thể đảm nhiệm nhiều máy cùng lúc, tiết kiệm chi phí nhân công và giảm cường độ lao động.

3. Robot làm việc 24 giờ một ngày, và hiệu quả sản xuất cao hơn.

4. Hoạt động không người lái để tránh tai nạn công nghiệp và đảm bảo sự an toàn của người lao động.

5. Gia công hàng loạt để đảm bảo độ đồng đều của phôi và chất lượng sản phẩm ổn định.

Description

Thông số kỹ thuật khác biệt của tế bào uốn robot tự động

Tế bào uốn tự động của rô bốt.jpg

Related Product

Chat with us