Mỹ phẩm

Từ những năm 1980 đến nay, với hơn 40 năm kinh nghiệm, GSI chỉ sản xuất những loại máy chất lượng cao, thực sự mang lại giá trị cao cho khách hàng trong công việc. Tại đây bạn có thể tìm thấy máy uốn của chúng tôi bao gồm từ phanh ép thủy lực đồng bộ tiêu chuẩn đến hệ thống uốn tự động cập nhật nhất, máy cắt thủy lực và máy tạo rãnh CNC V để gia công kim loại của bạn.

Chat with us